Αγόρια Δημοτικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΘΗΜΑ
Μια καρδιά, μια ψυχή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
4 – 11 Ιουλίου, 2022

ΑΡΧΗΓΕΙΟ
Κωνσταντίνος Παπανδρικόπουλος, Δημήτριος Παπαδόπουλος

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
Γεώργιος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Σπυρίδων Γκουρβέλος, Σωτήριος Κανναβός, Ηλίας Μάλφας, Σέργιος Μάλφας

ΟΜΑΔΕΣ
Σύμψυχοι (Παναγιώτης Κοτρώνης)
Συνοδοιπόροι (Ζήσιμος Παντελέος)
Αρμενιστές (Κωνσταντίνος Παπασπύρου)
Σύμπνοοι (Αλέξανδρος Γκουρβέλος)
Κοινωνοί (Αλέξιος Κωστακιώτης)
Ευχαριστιακοί (Νικόλαος Γκουρβέλος)

18/08/2022

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ