Κιβωτός Σωτηρίας

Αγόρια Δημοτικού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Κιβωτός Σωτηρίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
20 – 28 Ιουλίου, 2017

ΑΡΧΗΓΕΙΟ
Αρχηγός: Γιώργος-Ηλίας Μητρόπουλος
Υπαρχηγός: Ηλίας Κουτσούκος

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
Σωτήριος Κανναβός, Γεώργιος Χατζηαποστόλου

ΟΜΑΔΕΣ
Αγωνιστές (Ανδρέας Κωστακιώτης),
Πρωτοπόροι (Κωνσταντίνος Παπανδρικόπουλος),
Σύμπλοοι (Δημήτριος Παπαδόπουλος),
Συνοδοιπόροι (Βασίλειος Γκοτσόπουλος)
Φωτοδότες (Σπύρος Γκουρβέλος, Σπύρος Σταυρόπουλος)

01/08/2017

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ