«Πρόσδεξαι την δέησιν ημών» – Αγόρια Δημοτικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΘΗΜΑ
Πρόσδεξαι την δέησιν ημων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
18 – 27 Ιουλίου, 2019

ΑΡΧΗΓΕΙΟ
Ανδρέας Κωστακιώτης, Δημήτριος Παπαδόπουλος

ΟΜΑΔΕΣ
Δεόμενοι (Γεώργιος Χατζηαποστόλου)
Μυστηριακοί (Ιάκωβος Γουρδούπης)
Ομολογητές (Μιχαήλ Ντάρλας)
Συγχωρητικοί (Νικόλαος Γκουρβέλος)
Υμνητές (Ηλίας Μάλφας)
Θεοδόχοι (Ιωάννης Κωστακιώτης)

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
Σπυρίδων Γκουρβέλος, Ηλίας Κανναβός, Νικόλαος Κατσέρης, Λουκάς Παπαδόπουλος, Στέφανος Πολυδωρόπουλος

01/09/2019