«Άνω σχώμεν τας καρδίας» – Αγόρια Γυμνασίου/Λυκείου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΘΗΜΑ
Άνω σχώμεν τας καρδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
27 Ιουλίου – 10 Αυγούστου, 2019

ΑΡΧΗΓΕΙΟ
π. Σεραφείμ Στολάκης, Ηλίας Κουτσούκος

ΟΜΑΔΕΣ
Διάκονοι (Κωνσταντίνος Παπανδρικόπουλος)
Ειρηναίοι (Παναγιώτης Λιόλιος)
Ισχυροί (Βασίλειος Γκοτσόπουλος)
Αετοί (Κωνσταντίνος Στολάκης)
Αναζητητές (Κωνσταντίνος Δρακουλέλης)
Γρηγορούντες (Στέφανος Πολυδωρόπουλος)

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
Σπυρίδων Γκουρβέλος, Χαράλαμπος Ζέζας, Σωτήριος Κανναβός, Γεώργιος Μπίτσης, Σωτήριος Σαράβας, Χρήστος Πυριόχος

02/09/2019