Δήλωση Συμμετοχής 2020

Επισυνάπτεται η φετινή δήλωση συμμετοχής για τις κατασκηνωτικές μας περιόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους αρχηγούς και τους ομαδάρχες.

Δήλωση-Συμμετοχης-Δήλωση-Ιατρού-2020

Ακολουθούν τα φυλλάδια με τις λεπτομέρειες κάθε περιόδου.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΕΦΟΔΙΑ-ΑΓΟΡΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-2020

ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΕΦΟΔΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-2020

ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΕΦΟΔΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-2020

ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΕΦΟΔΙΑ-ΑΓΟΡΙΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-2020