Αναστάσιμο μήνυμα π. Βασιλείου Μπλάνα – 2021

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Καθώς εγγίζουν οι ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα, επικοινωνώ μαζί σας αδελφικώς.