Το διοικητικό συμβούλιο

Χρήστος Στ. Στολάκης
Πρόεδρος
Ευάγγελος Α. Κωστακιώτης
Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Π. Λιόλιος
Ταμίας
π. Ανδρέας Ε. Θεοδωράτος
Μέλος
π. Βασίλειος Μπλάνας
Πνευματικός Υπεύθυνος