Το διοικητικό συμβούλιο

Χρήστος Στ. Στολάκης
Πρόεδρος
π. Ανδρέας Ε. Θεοδωράτος
Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Χρ. Κοσκινάς
Γραμματέας
Ηλίας Γ. Κουτσούκος
Ταμίας
Αλέξανδρος Δ. Φάκαλος
Μέλος
π. Βασίλειος Μπλάνας
Πνευματικός Υπεύθυνος