Κατασκηνωτικές περίοδοι 2023

Αγόρια Δημοτικού
Αγόρια Δημοτικού
Κορίτσια Δημοτικού
Κορίτσια Δημοτικού
Αγόρια Γυμνασίου/Λυκείου
Αγόρια Γυμνασίου/Λυκείου
Κορίτσια Γυμνασίου/Λυκείου
Κορίτσια Γυμνασίου/Λυκείου