Κατασκηνωτικές περίοδοι 2019

«Πρόσδεξαι την δέησιν ημών» – Κορίτσια Δημοτικού
«Πρόσδεξαι την δέησιν ημών» – Κορίτσια Δημοτικού
«Άνω σχώμεν τας καρδίας» – Κορίτσια Γυμνασίου/Λυκείου
«Άνω σχώμεν τας καρδίας» – Κορίτσια Γυμνασίου/Λυκείου
«Πρόσδεξαι την δέησιν ημών» – Αγόρια Δημοτικού
«Πρόσδεξαι την δέησιν ημών» – Αγόρια Δημοτικού
«Άνω σχώμεν τας καρδίας» – Αγόρια Γυμνασίου/Λυκείου
«Άνω σχώμεν τας καρδίας» – Αγόρια Γυμνασίου/Λυκείου