Κατασκηνωτικές περίοδοι 2018

Μαρτυρία Αγάπης – Κορίτσια Δημοτικού
Μαρτυρία Αγάπης – Κορίτσια Δημοτικού
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου – Κορίτσια Γυμνασίου/Λυκείου
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου – Κορίτσια Γυμνασίου/Λυκείου
Μαρτυρία Αγάπης – Αγόρια Δημοτικού
Μαρτυρία Αγάπης – Αγόρια Δημοτικού
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου – Αγόρια Γυμνασίου/Λυκείου
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου – Αγόρια Γυμνασίου/Λυκείου