Κατασκηνωτικές περίοδοι 2017

Κιβωτός Σωτηρίας
Κιβωτός Σωτηρίας

Κορίτσια Δημοτικού

Ελθέ και σκήνωσον
Ελθέ και σκήνωσον

Κορίτσια Γυμνασίου – Λυκείου

Κιβωτός Σωτηρίας
Κιβωτός Σωτηρίας

Αγόρια Δημοτικού

Ελθέ και σκήνωσον
Ελθέ και σκήνωσον

Αγόρια Γυμνασίου – Λυκείου