Το διοικητικό συμβούλιο

Χρήστος Στ. Στολάκης
Πρόεδρος
Ευάγγελος Α. Κωστακιώτης
Αντιπρόεδρος
π. Ανδρέας Ε. Θεοδωράτος
Γραμματέας
Ευάγγελος Π. Λιόλιος
Ταμίας
Γεώργιος Α. Γεωργόπουλος
Μέλος
π. Βασίλειος Μπλάνας
Πνευματικός Υπεύθυνος